Revnesystem

RevneSystem presenterer SoftCharger

RevneSystem har mer en 20 års erfaring med utvikling og produksjon av avanserte systemer basert på mikro-prosessorstyring. I dag er RevneSystem mest kjent for sine avanserte SoftCharger lade og batterikontrollsystemer basert på CSR-100 teknologien. Denne teknologien er utviklet av Harald Revne og teknologien er perfeksjonert opp gjennom tidene.

SoftCharger lade og batterikontrollsystemene er så avanserte og gir så store brukerfordeler at de burde finnes overalt hvor batterier brukes. Med tanke på dagens streben mot mer miljøbevissthet, gir SoftCharger en vesentlig miljøgevinst ved at batteriene som blir ladet med dette systemet, får vesentlig lengere levetid. Ofte har det vist seg at levetid på batteriet/batteriene er like lang som selve kjøretøyet. Dette sparer miljøet for mye resirkulering av batterier og for eieren gir dette også en økonomisk gevinst!

Harald Revne har mottatt flere utmerkelser for sine avanserte produkter og løsninger.

Design: WebToolsPro