Revnesystem

Design: WebToolsPro

Revne System

RevneSystem ble etablert i 1986 av Harald Revne og holder til på Os utenfor Bergen. RevneSystem arbeider vesentlig med egenutviklede produkter som datastyrte batteriladere og datastyrte vanningskontrollere.

Bak lade og batterikontrollsystemene til RevneSystem ligger mer enn 12 års forsking og utvikling. En egen digital teknologi, CSR-100, er utviklet og forbedret gjennom årene. Denne teknologien ligger til grunn for alle SoftCharge-enhetene til RevneSystem. Dette er lade og batterikontrollsystemer som passer for alle typer akkumulatorbatterier i markedet, uansett om disse er installert i biler, båter, maskiner, stasjonæranlegg eller annet. Felles for samtlige er at med CSR-100 digitale teknologien oppnår batteriene optimal kapasitet og levetiden på batteriene blir vesentlig forbedret..

Ladesystemer med CSR-100 teknologien er både økonomisk, teknologisk og miljømessig det riktige valget for batterier i elektriske biler, vanlige 12 og 24 volts batterier i utrykningskjøretøy, lastebiler med lift, vanlige lastebiler, busser, personbiler, båter og større batterier for andre typer maskiner!

CSR-100 er teknologisk helt i fronten av utviklingen.

CSR-100 er i dag en gjennomprøvd teknologi og er i bruk på mange typer maskiner, båter og kjøretøy. Lade og batterikontrollsystemer med CSR-100 digital teknologi er også i bruk på elektriske trucker og lifter.

Resultatene som oppnås med SoftCharger er enestående. RevneSystem har fornøyde kunder blant annet fra BKK Nett (Bergen Kommunale Kraftselskap), Bergen Brannvesen, Bergen Kommune, Os Brannvesen, Posten i Bergen, Sør-Norge Aluminium, Mesta, Tide Buss, Os Rødekors, Hjelpemiddelsentralen i Hordaland og flere.

I tillegg til at SoftCharger-teknologien sørger for optimal tilgjengelig batterikapasitet til enhver tid, oppnås en betydelig økonomisk og miljømessig gevinst ved at levetiden på batteriene økes betraktelig. I flere tilfeller har batteriene vart like lenge som bilen eller maskinen batteriene var montert i. Derved slipper du uforutsette problemer med batteriene som kan medføre betydelige utgifter når kjøretøyet ikke starter på grunn av tomt startbatteri. Du slipper også å belaste miljøet med en rekke utslitte batteri. Batterier som skal behandles som spesialavfall.

Startside