Revnesystem

SoftCharger ladeteknologi

RevneSystem står bak utviklingen av ladeteknologien som ligger til grunn for alle SoftCharger batteriladere. Produktene og teknologien er basert på mange års erfaringer. Den digitale CSR100 ladeteknologien viser at batterier ladet ved bruk av denne teknologien har bedre kapasitet og batteriene varer lengre enn batterier ladet med konvensjonelle ladere.

Selv i brukssituasjoner hvor batteriene har korte ladetider eller blir operert under lave temperaturer, har batterier ladet med den digitale CSR100 teknologien tilstrekkelig kapasitet. Batterier ladet med CSR100 teknologi får lengre levetid og slike batterier kan derfor varer like lenge som kjøretøyet batteriet er installert i.

RevneSystem bruker produktbetegnelsen SoftCharger på alle ladeproduktene med CSR100 teknologi. SoftCharger tilkjennegir at batteriet lades på en skånsom og optimal måte. RevneSystem har ladesystemer som er spesialtilpasset de forskjellige batterityper og de forskjellige driftsområder.

Alle SoftCharger ladesystemer er computerstyrt. Benevnelsen CSR er forkortelse hvor C står for computer (mikroprosessor), S angir styring og R angir regulator. Tallet 100 tilkjennegir at batteriet lades 100 % optimalt. Computeren i SoftCharger produktene kalkulerer og beregner optimal ladning av batteriene ved å måle i det varierende spenningsnivået på batteriet for deretter å regulere ladestrømmen. Dette gjelder uansett om ladestrømmen kommer fra en dynamo, et solcellepanel, en vindmølle eller en nettlader. SoftCharger er bygget på kunnskaper og erfaring gjennom mange års arbeid med ladesystemer og laderegulering.

Design: WebToolsPro

Startside