Revnesystem

SoftCharger for elektriske biler

SoftCharger Type 10

Lade og batterikontrollsystem med CSR100 mikroprosessor-teknologi.

SoftCharger passer for alle typer elektriske biler med batteripakker fra 72 til 162 volt.

Skal bare monteres av personer som er godkjent av RevneSystem.

En elbileiers største mareritt er et kostbart batterihavari!

Når SoftCharger Type 10 styrer ladingen av batteriet i en elbil, høynes batteriets sikkerhetsmarginer. Det gir betydelig øket levetid på batteriet og derved kostnadsbesparelser.

Resultatet med SoftCharger Type 10 blir et elbilhold med mindre bekymringer. Med SoftCharger Type 10 lader du batteriet når det passer deg uten at batteriet tar skade av overlading. En av de største risikofaktorene for denne type batterier er at om elektrolyttnivået blir for lavt på grunn av for mye overlading, kan batteriet skades eller eksplodere. Foto: eksplodert batteri.

Erfaring viser at når en lader med SoftCharger Type 10, reduseres overladingen til et minimum og vannforbruket i batteriet mer enn halveres. Resultatet blir økt kjørelengde før service med etterfylling av vann. I tillegg øker sikkerhetsmarginene på batteriet.

La alltid servicefirmaet ditt bestemme neste batteriservice/vannfylling.

SoftCharger Type 10 bygger på mikroprosessorteknologi utviklet av RevneSystem. Teknologien, CSR-100, er et resultat av flere års forskning og erfaring med ladesystemer. CSR-100 teknologien optimaliserer og overvåker batteriet kontinuerlig og bilens innebygde batterilader. SoftCharger Type 10 gir laderen beskjed om å avslutte ladingen når batteret er "mettet". Overvåkningen av batteriet er konstant så lenge laderen er tilsluttet strømnettet og dette gjør at SoftCharger Type 10 starter ladingen igjen når det er behov for dette. Alt dette skjer helt automatisk og det skjer på batteriets premisser.

Design: WebToolsPro

Startside