Revnesystem

Design: WebToolsPro

SoftCharger for elektriske gaffeltrucker, lifter etc.

SoftCharger Type 20

Lade og batterikontrollsystem CSR-100 digital teknologi

SoftCharger Type 20 for elektriske gaffeltrucker, lifter, feiemaskiner etc.

SoftCharger type 20 leveres til alle typer batteripakker fra 24 volt til 162 volt.

SoftCharger Type 20 må bare monteres av personer som er godkjent av RevneSystem.

Teknologi og fordeler

SoftCharger Type 20 bygger på den avanserte CSR-100 digitale ladeteknologien. (Se ladeteknologi for detaljer.) SoftCharger Type 20 etablerer kommunikasjon mellom batteriet og laderen slik at laderen avbryter ladning når batteriet er "mettet". Når ladingen igjen må igangsettes får ladekretsen i SoftCharger Type 20 beskjed og ladningen starter. Forskjellen til andre ladere er at ladingen med SoftCharger 20 skjer på batteriets premisser.

Ved bruk av SoftCharger Type 20 økes levetiden på batteriene vesentlig.

Praktiske målinger foretatt av fagfolk gjennom mange år viser at de fleste nettladere som er i markedet for elektriske gaffeltrucker etc. ikke lader batteriet tilstrekkelig. Dette innebærer at slike batterier ofte får en merkbar redusert kapasitet. Årsaken er at blybatterier som i hovedsak brukes lett, blir utsatt for sulfatering ved utilstrekkelig lading over lengre tids bruk. Sulfatering er et belegg som oppstår på blyplatene inne i batteriet og forårsaker redusert kapasitet og i tillegg et økende vannforbruk.

Fordelen med å installere SoftCharger Type 20 er at sulfatering unngås, kapasiteten på batteriet blir optimal og vannforbruket blir delvis redusert. Batteriets levetid økes betraktelig noe som for store og dyre batterier gir en vesentlig økonomisk gevinst i tillegg til en ikke ubetydelig miljøgevinst.

Startside