Revnesystem

Design: WebToolsPro

SoftCharger for solselleanlegg

SoftCharger - Type 50

Lade og batterikontrollsystem med CSR-100 digital teknologi for 12 volt solselleanlegg.

SoftCharger 50 passer for alle type solselleanlegg på hytter og som hjelpestrøm til båtbatterier, stasjonæranlegg, etc.

.

SoftCharger - Type 60

Lade og batterikontrollsystem med CSR-100 digital teknologi for 24 volt solselleanlegg.

SoftCharger 50 passer for alle type solselleanlegg på hytter og som hjelpestrøm til båtbatterier, stasjonæranlegg, etc. Kan også kombineres med vindmøllelading

Installasjon kan gjøres av personer med teknisk innsikt og kompetanse..

Testing gjennom mange år av konvensjonelle ladesystemer for solcellepanel, viser at slike konvensjonelle ladere lader batteriene svært mangelfullt. Dette vil en merke etter noen tids bruk ved at batterikapasiteten gradvis synker. Resultatet blir kort levetid for batteriet fordi blyplatene i batteriet sulfaterer. Slik sulfatering ødelegger batteriet. Også batteriets vannforbruk øker under slike forhold. Resultatet blir at tilgjengelig energi fra batteriene til slutt blir uakseptabel.

Hva oppnår en av fordeler med å installere SoftCharger lader og batterikontrollsystem av type 50 eller type 60?

En vil fort erfare at batteri kapasiteten øker og holdes stabil. Vannforbruket holdes lavt. Selv etter flere års bruk vil en erfare at batteriene fortsatt har tilstrekkelig kapasitet: Med SoftCharger kan en unngå at en må skifte batteriene for tidlig. Det betyr også at en slipper arbeidet med å skifte batteri, noe som ofte kan være en slitsom jobb.

Startside